Jump to content
Marek

MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG

Recommended Posts

W fabrycznych alarmach passata na przestrzeni lat 1996-2004 - było jednak sporo zmian - różnice polegają na zastosowaniu coraz to nowszej elektroniki w pojazdach np: (moduł komfortu - komputer sterujący - wersja - opcje dodatkowe - itp.) Większość pojazdów opuszczających fabrykę były ustawiane odpowiednio do wyposażenia pojazdu oraz wymagań i przepisów w danych krajach.

 

:!:Moduł komfortu [46- Central Comfort] - Diagnostyka - Informacje (08.97>)

 

Nowa generacja centralnego zamka działa (w przeciwieństwie do dotychczasowych – pneumatycznych) według zasady elektromotorycznej. Znajdujące się w drzwiach jednostki zamykające (zamki drzwiowe) wyposażone są w silnik elektryczny. Silnik ten blokuje drzwi i gwarantuje ich zabezpieczenie, tzn. po sygnale zamykania podanym z zewnętrznego żródła (zamek drzwi, zamek tylnej pokrywy, fale radiowe), samochód zabezpieczony jest przed kradzieżą i nie można go odblokować od wewnątrz. Sygnał zwrotny o danym stanie powstaje w komputerze sterującym poprzez wyłączniki stykowe w jednostkach zamykających.

 

Za pomocą systemu Komfort centralnego zamka można przeprowadzać wszystkie znane funkcje komfortowe: sterowanie wewnętrznymi światłami, obsługę alarmu z kontrolą wnętrza samochodu, elektryczne uruchamianie szyb, regulację lusterek i zdalną obsługę

falami radiowymi. W przypadku zadziałania poduszki bezpieczeństwa, do komputera sterującego urządzeniami komfortowymi dochodzi automatycznie sygnał odblokowania

drzwi.

 

Komputer J393 sterujący systemem Komfort znajduje się pod dywanikiem przed siedzeniem kierowcy. Jest on wyposażony w pamięć usterek. Przyłącze do diagnozy własnej umieszczone jest w środkowej konsoli. Komputer sterujący rozpoznaje usterki i zakłócenia w centralnym systemie blokującym Komfort (w skład systemu urządzeń Komfort wchodzą: centralny zamek, alarm, urządzenie do uruchamiania szyb, zdalne sterowanie falami radiowymi, lusterka) i zapisuje je w pamięci stałej.

 

Do odczytywania pamięci usterek i kodowania komputerów sterujących, można użyć testera

VAG 1551 lub VAG 1552 oraz funkcji diagnozy własnej testera VAS 5051. Do poszukiwania usterekw systemach zdolnych do diagnozy użyć funkcji „Poszukiwanie usterek”. Wyświetlane informacje o usterkach pozwalają dotrzeć, poprzez tabelę usterek ze wskazówkami, do możliwych przyczyn ich powstania i do koniecznych czynności naprawczych.

 

Zapamiętane są również usterki, które powstały ze względu na chwilową przerwę w przewodach lub luźny styk. Usterki te wskazywane są jako usterki sporadyczne

„SP”. Uwzględniane są tylko usterki statyczne:

1 awaria centralnego zamka,

1 awaria silników regulacyjnych ustawiania lusterek,

1 awaria silników regulacyjnych mechanizmów uruchamiania szyb,

1 awaria magistrali danych CAN.

(przed każdą wymianą części skasować pamięć usterek, przeprowadzić sprawdzanie działania i ponownie odczytać pamięć usterek.)

 

Przedstawiony podział zawartości wyświetlacza możliwych punktów zadziałania alarmu dla grupy wskazań 15 daje rozeznanie o tym, przez którą część składową jako ostatnią, alarm został uruchomiony. Dzięki temu podział ten może się przyczynić do poszukania lub usunięcia usterki. (pamięć usterek nie powinna zostać skasowana.)

 

System nadzoru wnętrza samochodu jest częścią składową alarmu. System składa się z dwóch czujników zamontowanych w miejscu tylnych świateł do czytania. Działanie świateł do czytania jest zintegrowane. Regulacja stanów pracy świateł do czytania następuje na każdym z dwóch czujników oddzielnie. Czujniki wnętrza samochodu pracują na zasadzie podczerwieni. Jeżeli przy włączonym systemie wykryty zostanie ruch we wnętrzu, nastąpi wówczas zadziałanie alarmu. Czujnik wnętrza samochodu może zostać wyłączony poprzez przycisk w słupku B i dopasowanie (funkcja 10, numer kanału 05). W tym celu po wyłączeniu silnika kluczyk musi zostać wyjęty z zamku zapłonu. Następnie wcisnąć przycisk i zamknąć samochód. Wraz z kolejnym otwarciem samochodu, czujniki ponownie zostają włączone.

 

Przy wszystkich możliwościach sprawdzania uwzględnić, że w zależności od systemu, w zamkniętym samochodzie trzeba zachować czas oczekiwania wynoszący przynajmniej 30 sekund.

 

Optyczna sygnalizacja działania centralnego zamka następuje za pomocą dodatkowej diody świetlnej umieszczonej w obramowaniu drzwi kierowcy. Dioda miga przez pewien okres, a następnie gaśnie. W ramach sterowania diody rozróżnia się funkcje:

- w przypadku centralnego zamka z zabezpieczeniem (zamknięcie jeden raz), sterowanie diody następuje w kolejności 50 ms (włączanie) i 950 ms (wyłączanie), jeżeli wprowadzony został stan zabezpieczenia;

- w przypadku centralnego zamka bez zabezpieczenia (zamknięcie dwa razy) dioda gaśnie. Stan aktywności alarmu nie jest oddzielnie wskazywany.

 

Na wyświetlaczu testera usterek VAG 1551 zostanie wyświetlony numer identyfikacyjny komputera sterującego centralnym zamkiem (centralny komputer sterujący), np.:

 

Górna linia

- nr komputera sterującego jako części zamiennej, określenie systemu,

(03** centralny komputer sterujący systemem Komfort 0001)

Dolna linia

numer kodu, (*numer ASO samochodów Volkswagen)

 

* Zostaje automatycznie zapamiętany w komputerze sterującym podczas wejścia w dostępny system.

** Poprzez kombinację cyfr lub cyfr i liter (03, 6Q lub inne) zostanie wskazane właściwe zaprogramowanie komputera sterującego.

 

:!:Moduł komfortu [46- Central Comfort] - Kodowanie komputera sterującego systemem Komfort za pomocą testera VAG 1551

 

(komputer sterujący jest w momencie dostarczenia wstępnie zakodowany odpowiednio do wyposażenia samochodu.)

 

Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu:

Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256

Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257

Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258

Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259

z pamięcią

Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096

Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097

Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098

Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099

z pamięcią

 

(Jeżeli podany numer kodu nie zostanie zaakceptowany przez komputer sterujący, na wyświetlaczu pojawi się dotychczasowe kodowanie.)

(Sprawdzić, czy został zamontowany odpowiedni dla danego samochodu komputer sterujący (porównać numer części zamiennej i indeks literowy) lub czy został wprowadzony prawidłowy numer kodu.)

 

:!:Moduł komfortu [46- Central Comfort] -[08] Odczytywanie bloku wartosci mierzonych

 

Blok wartości mierzonych podzielony jest na 15 numerów grup wskazań, jednak znaczenie mają tylko bloki wartości mierzonych, rozmieszczenie poszczególnych pól wskazań:

 

grupawskaza0012kc.jpg

 

grupawskaza0029lz.jpg

*1 Część składowa komputera sterującego drzwi.

*2 Drzwi tylne lewe, tylne prawe w samochodzie 2-drzwiowym i w wersji Midi (samochód 4-drzwiowy z dwoma elektrycznymi podnośnikami szyb z przodu): niezamontowane.

 

grupawskaza0035kd.jpg

*1 Jest wyłącznikiem stykowym w zamku drzwi.

*2 Oprogramowanie stanowiące zabezpieczenie termiczne (zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika podnośnika szyby). Podnośnik szyby jest wyłączany na ok. 10 do 20 sekund.

 

grupawskaza0041vf.jpg

 

grupawskaza0057oc.jpg

 

grupawskaza0061rh.jpg

*1 Jest wyłącznikiem stykowym w zamku drzwi.

*2 Oprogramowanie stanowiące zabezpieczenie termiczne (zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika podnośnika szyby). Podnośnik szyby jest wyłączany na ok. 10 do 20 sekund.

 

grupawskaza0072cu.jpg

*2 Drzwi tylne lewe, tylne prawe w samochodzie 2-drzwiowym i w wersji Midi (samochód 4-drzwiowy z dwoma elektrycznymi podnośnikami szyb z przodu): niezamontowane.

 

grupawskaza0086xr.jpg

*2 Tylne prawe drzwi, tylne lewe drzwi w wersji 2-drzwiowej i wersja Midi (samochód 4 drzwiowy z dwoma elektrycznymi podnośnikami szyb z przodu): niezamontowane.

 

grupawskaza0092rz.jpg

*1 Tylko w samochodach do USA, HDF = zdalne odblokowywanie tylnej pokrywy.

*2 Tylko w samochodach do USA, – alarm i kierunkowskazy zostają uaktywnione.

 

grupawskaza0109wi.jpg

*2 Wyłącznik stykowy (z małą dźwignią) wciśnięty w obudowę cylinderka zamka.

 

grupawskaza0111dz.jpg

 

grupawskaza0124ji.jpg

*1 Puste oznacza tutaj: puste pole wskazań.

*2 Centralny komputer sterujący przekazuje sygnał do zacisku 15 opóźniającego wyłączenie komputera sterującego otwieranym dachem. Obsługa otwieranego dachu od wewnątrz po wyłączeniu zapłonu jest dalej możliwa, dopóki otwarte pozostaną jedne z przednich drzwi.

*3 Wyłącznik zamka musi być zablokowany na drugim stopniu.

 

grupawskaza0130ak.jpg

*1 Mogą zostać przyuczone najwyżej 4 kluczyki. Jeżeli kluczyk zdalnego sterowania będzie uruchamiany więcej razy, trzecie wskazanie zmieni się z „brak wartości” na „prawidłowe”.

 

grupawskaza0148iv.jpg

*1 Kolejność pojawiania się na wyświetlaczu: po stronie kierowcy, pasażera, tylne lewe drzwi, tylne prawe drzwi, tylna pokrywa.

*2 Usterka zostanie wykazana przy uruchomieniu przez dłużej niż 10 sekund.

 

grupawskaza0151xu.jpg

Możliwe źródła alarmu:

1- Wyłącznik stykowy tylnej pokrywy

2- Mikrowyłącznik zamka drzwi tylny prawy

4- Mikrowyłącznik zamka drzwi tylny lewy

8- Mikrowyłącznik zamka drzwi pasażera

16- Zapłon

32- Nadzór wnętrza samochodu

64- Wyłącznik stykowy pokrywy przedziału silnikowego

128- Mikrowyłącznik zamka drzwi kierowcy

255- Brak alarmu

 

grupawskaza0160cs.jpg

*1 Puste oznacza tutaj: puste pole wskazań

*2 Mikrowyłącznik zamka musi zostać zablokowany na pierwszy stopień.

 

:!:Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - Dopasowanie sterownika funkcji specjalnych centralnego zamka

 

Warianty działania zdalnego sterowania radiowego - madele >05.98

Podane w tabeli warianty działania mogą być wywoływane poprzez wybór numerów kanałów 03 do 10 i dopasowywanie do każdego kluczyka w dowolnym wariancie.

 

wariantydziaeniezdalnegosterow.jpg

*1 System nadzoru wnętrza samochodu.

*2 Samochód zostanie zamknięty przy prędkości 15 km/h.

*3 Samochód zostanie zamknięty przy prędkości 15 km/h, a otwarty po wyciągnięciu kluczyka zapłonu.

 

Warianty działania zdalnego sterowania radiowego - modele 05.98>

Podane w tabeli warianty działania mogą być wywoływane poprzez wybór numerów kanałów 03 do 10 i dopasowywanie do każdego kluczyka w dowolnym wariancie.

 

wariantydziaeniezdalnegosterow2.jpg

- nastawienia dźwięku alarmu: programowanie zachowania się alarmu przy jego zadziałaniu musi odpowiadać przepisom obowiązującym w danym kraju.

(* w Niemczech według ustawowych przepisów jest niedopuszczalne).

 

Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999

– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;

– włączyć zapłon;

– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;

– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;

– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.

 

Wymiana baterii - rozbieranie kluczyka

 

wymianabateriiwkluczyku7dz.th.jpg

 

temat przeniosłem z: Jak włączyć dzwięk przy włączaniu pilotem alarmu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

:!:Moduł komfortu [46- Central Comfort] - Demontaż - instrukcja (97>04)

 

Gdzie znajduje się moduł komfortu? - Jak się dostać do modułu komfortu?.

Komputer J393 sterujący systemem Komfort znajduje się pod dywanikiem pod siedzeniem kierowcy. Moduł komputera sterującego skrzynią automatyczną jest z drugiej strony czyli pod dywanikiem pasażera. Aby się dostać do modułów należy wymontować fotele i odchylić wykładzinę podłogową. Poszczególne etapy demontażu modułu komfortu w relacji zdjęciowej.

 

Najpierw najlepiej jest wymontować fotel kierowcy, który przymocowany jest do nadwozia na dwie śruby z przedniej części fotela. Następnie należy zdemontować listwy osłaniające prowadnice fotela. Wyjmujemy zaślepki i odkręcamy śrubokrętem (+) po jednym wkręcie na każdej osłonie.

 

img8239ts1.th.jpg img8244rk3.th.jpg img8244rk3.th.jpg

 

Następnie należy zdemontować elementy plastikowe osłaniające wykładzinę,

(narożnik i listwę progową). Narożnik przykręcony jest jednym wkrętem (+) który jest pod zaślepką. Listwa prodowa jest jednoczęściowa i zamocowana jest na zatrzaskach. Należy ją lekko podważać w miejscach zatrzasków (najlepiej podważać idąc po kolei w którymś kierunku).

 

img8243wv4.th.jpg img8147jm2.th.jpg img8152jz5.th.jpg

 

img8150ih9.th.jpg img8162ky9.th.jpg img8155wc7.th.jpg

 

img8165yp5.th.jpg img8166jt0.th.jpg img8174jm7.th.jpg

 

img8160yb5.th.jpg img8179lp8.th.jpg img8176wx3.th.jpg

 

img8180bc9.th.jpg img8185fe0.th.jpg img8186qq1.th.jpg

 

img8188go4.th.jpg img8196vv2.th.jpg img8194rv2.th.jpg

 

img8205ut6.th.jpg img8206ec4.th.jpg img8207wb2.th.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Programowanie/przeprogramowanie Sterownika Modułu Comfortu

 

Przeglądając amerykańskie forum PassatWorld natknąłem się na ciekawy manual jak uaktywnić/dopasować dodatkowe opcje.

Jacyś zdolni geniusze w Niemczech odkryli, że można zmodyfikować oprogramowanie modułu komfortu, żeby pracował tak jak to robi Audi i nowy VW.

 

Przytrzymaj guzik otwierania drzwi na pilocie i okna otwierają się w dół

Przytrzymaj guzik zamykania drzwi na pilocie i okna zamykają się (puść przycisk szyby stają)

 

Co trzeba zrobić, można było zapomocą kluczyka/pilota domykać szyby

 

Najpierw musimy tylko ustalić jaki mamy numer Modułu Komfortu 1C0 959 799 B

Jak się dowiedzieć numeru sterownika komfortu:

Możemy to sprawdzić zaglądając pod dywanik (numer jest na obudowie sterownika

 

img8188go4.th.jpg

 

przykład: 1C0 959 799 C, 1C0 959 799 B,

Moduły B i C różnią się częstościami obsługiwania (433, 434 i 315 MHz)

 

Lub podłączając VAG adres [46] i numer sterownika wyświetla się nam automatycznie

 

vagcomcomfort46afl4.th.png

-------------------------------------------------

Address 46: Central Conv.

Part No: 1C0 959 799 B

Component: 10 Komfortgerát HLO 0002

Coding: 00259

Shop #: WSC 05311

------------------------------------------------

 

Jeśli już wiemy jaki mamy sterownik zapoznajemy się z możliwościami jakie on posiada oraz możliwością opcji dodatkowych (moduły różnia się elektroniką i opcjami dodatkowymi)

 

Programik do przeprogramowania naszego Modułu komfortu nazywa się:

pobierz - VDC_PRO

 

Program uruchamia się pod DOS-em i łażczy sięz portem COM poprzez interfejs VAG:

pobierz - obraz płyty botowalnej do wypalenia na CD

można użyć do wypalenia programu NERO. Proces palenia CD.......DONE

 

Mamy CD z którego uruchamiamy komputer w przypadku kiedy nie mamy komputera który potrafi bootować z CD mamy lekki kłopot ponieważ CD jest tak spreparowany by nie były widoczne dane pod windowsem ale jest to bardzo ale to bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego zapytacie?? Otóż odpowiedź jest prosta zawsze znajdzie się inteligentny inaczej, który będzie chciał odpali programik pod windowsem a przypomnieć należy ze program umożliwia operacje na otwartym sercu piłą łańcuchową.

 

clipimage003qw4.th.jpg

 

Uruchamiamy komputer i wpisujemy polecenie vdc_e którym uruchamiamy program, powinien nam pokazać monit uruchamiania programu w systemie DOS:

 

clipimage002yw8.th.jpg

 

Jeżeli nie pokaże się te menu naciskamy Esc i pojawi się.

Teraz czas na skonfigurowanie połączenia (conf tak spreparowany by nie zrobić czegoś przypadkiem) naciskamy „alt c” i mamy:

 

clipimage004se6.th.jpg

 

Od razu zaznaczamy tak jak na powyższym zdjęciu poprzez „alt F” i jak kropka pojawi się przy Fixed naciskamy „Alt O” zatwierdzając.

Teraz mamy już ustawioną komunikacje/połaczenie. Czas na zabawę właściwą to jest operacje na otwartym sercu modułu komfortu.

Wybieramy - Central Comfort - wpisując (46) i powinniśmy uzyskać:

 

clipimage005wc7.th.jpg

 

Jeżeli nie otrzymamy tego menu functions bo program coś tam będzie wydziwiał i będzie pokazywał coś takiego:

 

clipimage006fy5.th.jpg

 

Oznacza to że:

1. nie mamy włączonego zapłonu

2. źle skonfigurowane połączenie

3. kabel słabo działa z programem np: USB

4. uruchamiamy wszystko od nowa.

 

Ale załóżmy że jest OK. i przechodzimy do opcji 11 tj. LOGOWANIE

 

clipimage007eb9.th.jpg

 

W okienku wpisujemy: 19283

Po czym musimy uzyskać:

 

clipimage009ja9.th.jpg

 

Jeżeli mam OK. jest spoko i możemy bez obaw walczyć dalej.

Teraz warto sprawdzić czy mam wartości takie jak w opisie a jeżeli SA Inne warto je zanotować łącznie z adresem pod którym występują.

 

Sprawdzenie polega na odczycie wartości umieszczonej pod podanym adresem.

Więc używamy opcji 26 (EEPROM serial read) po sprawdzeniu wartości zgodnego z modułem możemy zacząć modyfikować pamięć eeprom modułu.

 

Opcja 27 (EEPROM serial write).

 

Po podaniu 27 pojawi się okienko z możliwością podania adresu i wartości docelowej.

Jeżeli zapiszemy nową wartość a nie będziemy znali starej bo np. pomylimy adresy może stanowić to wielki problem bo trudno będzie zgadnąć, który adres został zmieniony wiec dlatego warto dokładnie sprawdzać co się robi (operacja na otwartym sercu).

 

clipimage008qi0.th.jpg

 

Po podaniu adresu i wartości docelowej sprawdzamy czy na pewno się zgadza zwłaszcza adres. Jeżeli jest OK. naciskamy ENTER po czym program zapyta czy na pewno wiemy co robimy na co również odpowiadamy mu enterem a zaprzeczamy ESC.

 

Po wpisaniu wszystkich wartości odpowiednich dla naszego modułu warto sprawdzić poprawność zapisu i używamy do tego opcji 26.

 

Jeżeli wszystko się zgadza możemy się cieszyć domykanie szyb z przy pomocy pilota.

Aby było weselej możemy również otwierać wszystkie szyby przytrzymując przycisk otwarcia przez kilka sekund.

 

 

Instrukcja przeznaczona jest dla większości samochodów (VW Audi Seat Skoda) które używają tego samego wzorca kontroli sterowania typu. Passat B5, B5.5, Golf Mk IV, Leon Miejsca, Jetta, Bora...

 

1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B

 

Memory Address / old value / new value

Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość

04283 / 8 / 2

04289 / 8 / 2

08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno

12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno

16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno

20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno

 

1J0 959 799 J 00E

Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość

04286 / 8 / 2

04291 / 8 / 2

04296 / 8 / 2

08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno

12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno

16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno

20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno

 

1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Wariant

Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość

04361 / 75 / 67

04362 / 75 / 67

04363 / 75 / 67

 

1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Limuzyna

Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość

04361 / 74 / 66

04362 / 74 / 66

04363 / 74 / 66

 

1C0 959 799 B dla Bora / Jetta

Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość

04361 / 72 / 64

04362 / 72 / 64

04363 / 72 / 64

 

:ok: Serdecznie dziękuję naszemu koledze api13 z naszego forum, za pomoc w wykonaniu powyższego manuala jak i również przetestowanie powyższej procedury/opcji w działaniu na swoim Passacie (1J0 959 799 AH) TO Działa !!!

 

Programy pobierane są podlinkowane ze stron amerykańskiego forum PassatWorld

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam czy zrobił by ktoś taka opcje za zaplata w moim module? Wysle go na swoj koszt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czy program DOSowy będzie działał przez OBD II a USB?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Otwieranie/zamykanie szyb można zaprogramowac czeskim programikiem (w moim pasku 2002 zadziałało) spod windowsa przez kabel usb> Program trzeba tylko za darmo zarejestrować, a ściągnąć go można stąd http://www.motordiag.cz/mkm. Za opłatą można kupić wersję działająca z rżnymi modułami komfortu

--- scalone ---

Darmowy programik (wymaga tylko rejestracji) do pobrania stąd http://www.motordiag.cz/mkm - działa!!!!

Edited by teddyberek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otwieranie/zamykanie szyb można zaprogramowac czeskim programikiem (w moim pasku 2002 zadziałało) spod windowsa przez kabel usb> Program trzeba tylko za darmo zarejestrować, a ściągnąć go można stąd http://www.motordiag.cz/mkm. Za opłatą można kupić wersję działająca z rżnymi modułami komfortu

--- scalone ---

Darmowy programik (wymaga tylko rejestracji) do pobrania stąd http://www.motordiag.cz/mkm - działa!!!!

 

U mnie tez zadzialaly wreszcie szyby, ale wersja lite zauwazylem ze nie ma wszystkich opcji..

Czy aby aktywowac wersje PRO trzeba zaplacic? I czy kupujac ten "pelny" program aktywuje sobie alarm z dozorem wnetrza? Jeszcze jedna dziwna sprawa.. Moj highline nie ma czujnikow przy lampkach do czytania - tylnych, wiec pewnie dozoru tez sobie nie aktywuje?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Potwierdzam działa jedno kliknięcie i gotowe, jeśli ktoś chętny z okolicy to zapraszam, chętnie pomogę.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yetik

Czy to uaktywnia tez domykanie po przycisnieciu pilota 1 raz ?

Czy trzeba trzymac ?

 

Bo tak z przytrzymywaniem to u mnie dziala a chcialbym zeby sie domykaly przy zamknieciu auta same.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zadziała ten czeski bajer program z moim Pasiem z 98r?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yetik

To kiszka troszku :(

 

Tak to juz mam myslalem ze ktos odkryl sposob na zrobienie tego bezproblemowo.

A moze ktos z okolic 3city jest w stanie to zrobic ? + uaktywnienie zasiegu na zbiorniku w komputerze

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tak to juz mam myslalem ze ktos odkryl sposob na zrobienie tego bezproblemowo.

 

Podpinasz kabelek uruchamiasz program klikasz trzeci przycisk od góry i....... GOTOWE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Podpinasz kabelek uruchamiasz program klikasz trzeci przycisk od góry i....... GOTOWE

 

A u mnie niestety nie działa programik :(

Moduł comfortu: 3B1 907 044 H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yetik

Samo domykanie trzymajac przycisk odpalilem juz dawno.

 

Myslalem, ze da sie ustawic tak, ze po zamknieciu auta domykaja sie same bez trzymania przycisku na pilocie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest munio0

witam wszystkich ja mam pytanko zwiazane z programowaniem komfortu by alarm przy zamykaniu i otwieraniu wydawal dzwiek jak by sie alarm zalaczal moze ktos pomoze??

Share this post


Link to post
Share on other sites
witam wszystkich ja mam pytanko zwiazane z programowaniem komfortu by alarm przy zamykaniu i otwieraniu wydawal dzwiek jak by sie alarm zalaczal moze ktos pomoze??

 

 

Witam.

Oto plik .doc z tabelkami.

Modu? komfortu.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Terms of Use oraz Privacy Policy