Jump to content

Privacy Policy

Polityka Prywatności forum.vw-passat.pl

Polityka Prywatności Portalu opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Forum. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Forum. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu, jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację na forum.vw-passat.pl.

1. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego forum.vw-passat.pl oraz osób, które zgłaszają do serwisu forum.vw-passat.pl wnioski lub skargi, zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DIGI CUBE ul. Matejki 8, 96-316 Międzyborów, NIP 5291653240 („Administrator").

2. Kategorie danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane podczas rejestracji lub kontaktu z Administratorem oraz dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności serwisu forum.vw-passat.pl (adres IP i data logowania, dane dotyczące korzystania z serwisu.

Większość danych Użytkownika jest przechowywanych, przez czas gdy posiada on aktywne konto na Forum. W terminie 14 dni od dnia zamknięcia konta Użytkownika dane są usuwane.

Po zakończeniu obowiązywania umowy przechowujemy dane Użytkownika w celach:

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z prowadzeniem serwisu forum.vw-passat.pl (przez okres przedawnienia roszczeń),

wykonania obowiązków narzuconych przepisami prawa (przez okres trwania tego obowiązku),

zapobiegania nadużyciom,

Administrator nie stosuje wobec Użytkowników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w rozumieniu RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej.

2.1. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Możliwość korzystania z Forum jako zarejestrowany Użytkownik

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane w celu wykonania umowy korzystania z konta na Forum.

Podanie danych w ramach rejestracji konta jest niezbędne do założenia z konta w serwisie.

2.2. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Obsługa techniczna Forum niezbędna w celu poprawy funkcjonalności usługi

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia dobrej jakości obsługi technicznej serwisu i rozwiązywania problemów technicznych.

Rozpatrywanie zgłoszeń

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników w celu rozpatrzenia zgłoszeń dotyczących korzystania z serwisu.

2.3. Podstawa prawna: Wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Reagowanie na wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe w celu rozpatrzenia zawiadomień o naruszeniu praw zgłaszanych na podstawie przepisów o odpowiedzialności hostingodawcy.

Przekazanie informacji wymaganych przez organy ścigania lub sądy

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w zakresie przez nie żądanym. W tych celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące konta Użytkownika i może je przekazywać odpowiednim organom.

3. Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, tylko jeżeli ma do tego odpowiednią podstawę prawną.

Dostawcy usług

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do dostawców usług, które są potrzebne do prowadzenia serwisu. Dostawcy obejmują następujące kategorie: dostawcy powierzchni serwerów, obsługa subskrypcji mailowych.

Organy państwowe

Na żądanie uprawnionych organów Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników. Te organy to w szczególności Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Policja, jednostki organizacyjne prokuratury, sądy.

4. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

5. Prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych

Administrator zapewnia, że będzie przestrzegał praw przysługujących Użytkownikom. Użytkownicy mogą realizować swoje prawa bezpośrednio przez strony www Serwisu lub przez wniosek w formie pisemnej, kierowany na adres [email protected].

Użytkownik ma prawo do:

cofnięcia każdej zgody, której udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody (na przyszłość). Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

dostępu do danych (w tym informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz otrzymania kopii danych);

sprostowania danych;

usunięcia danych;

ograniczenia przetwarzania; przeniesienia danych.

Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych, dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw będą usunięte.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych ani nie będzie istniała inna ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw będą usunięte.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Użytkownicy mogą kierować do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących im uprawnień.

6. Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Wykorzystywanie plików cookie

Administrator wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę. Administrator używa plików cookie, aby w szczególności:

zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej serwisu;

dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookie zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

W ramach serwisu wyświetlamy reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, dotyczące naszych usług - marketing bezpośredni. Wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania ze stron serwisu. Chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Serwis forum.vw-passat.pl wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i działań marketingowych. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html

Serwis forum.vw-passat.pl wykorzystuje reklamy Google. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html

Dzieci poniżej 13-tego roku życia nie mogą korzystać z forum.vw-passat.pl. Osoby zamieszkałe w EOG, mogą korzystać z forum.vw-passat.pl tylko wtedy, gdy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem obowiązującym w ich kraju lub jeśli posiadają możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców na korzystanie z forum.vw-passat.pl. Jeśli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje dziecko korzysta z forum.vw-passat.pl, a nie życzysz sobie tego, skontaktuj się z nami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy napisać na adres mailowy [email protected].

 

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.

Important Information

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Terms of Use oraz Privacy Policy