Jump to content

Registration Terms

Zasady i reguły korzystania z forum

forum.vw-passat.pl w ramach świadczenia usługi Forum udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli umieszczać swoje komentarze w sieci Internet w ramach Serwisu forum.vw-passat.pl.

Prosimy pamiętać, że nie odpowiadamy za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez Użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi.

Treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora. Jeśli z jakichś przyczyn stwierdzisz, że czyjaś wypowiedź Ci nie odpowiada, łamie zasady korzystania z Forum lub obowiązującego w Polsce prawa, możesz poinformować o tym Administratora, używając przycisku "Raportuj" zamieszczonego pod każdym postem. forum.vw-passat.pl jako Administrator Forum dba o porządek i zgodność wypowiedzi z zasadami korzystania z Forum i robi w miarę możliwości wszystko, aby po otrzymaniu stosownej, wiarygodnej informacji usuwać niezgodne posty.

Zgadzasz się nie używać Forum do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo.

Zgadzasz się również nie zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponujesz prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.

Zasady korzystania z forum.vw-passat.pl

Forum to miejsce, w którym można dyskutować niemal na każdy temat (z naciskiem przede wszystkim na tematy motoryzacyjne). Aby jednak zachować porządek i miłą atmosferę na Forum, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1.       Na Forum nie umieszczamy komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności:

·         zawierają wulgaryzmy,

·         zawierają treści pornograficzne,

·          propagują alkohol,

·          propagują narkotyki i inne środki odurzające,

·          obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

·          obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

·          przyczyniają się do łamania praw autorskich,

    Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

·         są bezpośrednimi atakami na interlokutorów,

·         zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,

·         zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

·          są reklamami,

·          są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku

·         nawołują do agresji,

·         są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.

 

2.       Na Forum nie publikujemy odnośników do stron zawierających numery seryjne ("seriale") lub oprogramowanie pirackie ("warez") czy łamiące zabezpieczenia ("cracki"). Usuwane będą odnośniki do stron zawierających materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo lub dobre obyczaje.

3.       Jeśli wątek zawiera treści przeznaczone raczej dla czytelników dorosłych, powinien mieć w temacie dopisek "18+".

4.       Nie obrażamy innych forumowiczów.

5.       Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie będą przenoszone do właściwych.

6.       Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku.

7.       Wszelkie wątki zawierające dyskusje nieodpowiadające tematyce działu , a zakładane w innych działach niż "Śmietnik", będą przenoszone właśnie do niego lub usuwane.

8.       Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do nabijania postów (pkt 17) będą usuwane lub przenoszone do działu "Śmietnik" lub usuwane.

9.       Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.

10.   Nie piszemy dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.

11.   Nie powinno się cytować długiej na dwie strony wypowiedzi tylko po to, by dopisać "Zgadzam się!". Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.

12.    Należy unikać animowanych awatarów (obrazków pod loginem), a także animowanych obrazków w podpisach (sygnaturach) – chyba że animacja jest bardzo dyskretna i nie kłuje w oczy.

13.   Sygnatura (podpis) powinna być nie wyższa niż 150 pikseli oraz nie szersza niż 700 pikseli, a łączna waga obrazków w sygnaturze nie może przekraczać 100 kB. Podpisy nie spełniające tych warunków będą usuwane.

14.   Zabronione jest podszywanie się pod administratorów Forum, w szczególności używanie takich awatarów czy podpisów, jak "Administrator", "Moderator.

15.   Reklama na forum.vw-passat.pl jest płatna. Nie wolno reklamować stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych. Strony prywatne, na których widnieją reklamy Google AdSense, także uznajemy za komercyjne. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów. Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są wyświetlane reklamy. Osoby zainteresowane reklamą na Forum są proszone o kontakt z naszym działem reklamy.

16.   Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone, jednak odnośnik do takiej strony wolno podać tylko raz (dozwolone jest umieszczenie odnośnika do własnej strony w podpisie). Odnośniki powtarzające się w krótkich odstępach czasu w różnych wątkach będą usuwane.

17.   Zabronione jest działanie na szkodę Forum.

18.   W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Forum (zwłaszcza zawierających odnośniki do warezów, cracków czy stron zawierających treści pornograficzne) prosimy o poinformowanie Administratora (przycisk "Raportuj").

19.   Za łamanie zasad korzystania z Forum będą przydzielane punkty ostrzeżenia. Konta forumowiczów notorycznie łamiących zasady korzystania z Forum będą blokowane bezterminowo.

20.   Forum.vw-passat.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.

21.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z korzystaniem z frorum.vw-passat.pl jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest DIGI CUBE z siedzibą w Międzyborowie, 96-316, ul. Matejki 8, NIP 5291653240.

22.   Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym:

·         oświadcza, że są one zgodne z prawdą,

·         wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.

23.   Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]

24.   Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora forum.vw-passat.pl do:      

·         zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,

·         obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Forum

·         publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,

·         włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,

·         wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,

·         rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej,

·         umieszczania wypowiedzi w bazach danych.

25.    O zmianach zasad korzystania z Forum będziemy informować na Forum.

26.   Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Sądem Polubownym przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej http://spsk.wiih.org.pl/. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

 

Important Information

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Terms of Use oraz Privacy Policy