Jump to content
The_Saint

Przynależność do grupy "pomorskie".

  Recommended Posts

  "Działając wspólnie i w porozumieniu" ;) z naszym opiekunem Jackiem, została przeczyszczona lista użytkowników grupy "pomorskie".

  Wysyłam przed spotem masspw do grubo ponad 100 osób, na spotach w porywach kilkanaście aut-wirtualnych bytów nam nie trzeba.

  Tych co ja a także Jacek pamiętamy ze spotów, rozmów, mijanek na drodze i tych wszystkich którzy w inny, nie wymieniony przeze mnie sposób, identyfikują się z grupą zostali, reszta poleciała...

  Kto czuje się pominięty, poszkodowany niech pisze, to nie jest zamknięta, hermetyczna grupa i nie o to nam chodzi :)

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  na spotach w porywach kilkanaście aut-wirtualnych bytów nam nie trzeba.

   

  bez urazy święty ale mógł byś mi wytłumaczyć to zdanie?? bo jakoś kilka razy czytałem to i za nic nie mogę zrozumieć co masz do mojego miasta??

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Byt, podstawowy termin filozoficzny - w znaczeniu szerokim ogół wszystkiego, co w jakikolwiek lub w jakiś określony sposób istnieje, w znaczeniu węższym każde z istnień poszczególnych tworzące pewną całość i dającę się wyodrębnić spośród innych.

   

  Pytanie o to, co to jest byt i jakie są jego podstawowe właściwości, należy do najważniejszych kwestii filozoficznych - odpowiedzi na nie poszukuje metafizyka i ontologia.

   

  W dziejach filozofii formułowano rozmaite koncepcje bytu. Dla pierwszych filozofów greckich była nim zasada (arché), tj. pewne tworzywo stanowiące podstawę wszystkich rzeczy, poznawalne poprzez swoiste uogólnienie ich ujęć zmysłowych (dla Talesa - woda, dla Anaksymenesa - powietrze, dla Anaksymandra - apeiron, czyli nieskończoność lub nieograniczoność).

   

  Parmenides (twórca pojęcia bytu jako bytu) i eleaci uznali, że prawdziwym bytem jest nie to, co postrzega się zmysłami, ale to, co poznaje się umysłem - byt w ich ujęciu to nieruchome, niezmienne i tożsame ze sobą jedno. Heraklit, przeciwnie, za byt uważał to, co ruchliwe, zmienne i w sobie sprzeczne (owo coś symbolizował ogień), Demokryt z kolei - poruszające się w próżni atomy. Dla Platona bytem były odwieczne i niezmienne idee (rzeczy materialne istniały o tyle, o ile w tych ideach uczestniczyły), dla Arystotelesa - substancja.

   

  Do Parmenidesa i Platona nawiązał św. Augustyn, określając byt jako to, co wieczne i niezmienne; do Arystotelesa - przedstawiciele scholastyki oraz św. Tomasz, w którego ujęciu byt to jakakolwiek określona, tożsama ze sobą treść związana ze współmiernym do niej istnieniem.

   

  Kartezjusz wyodrębnił dwa całkowicie rozłączne rodzaje bytu o charakterze nieskończonych kontinuów: rzecz myślącą (res cogitans - umysł) i rzecz rozciągłą (res extensa - ciało).

   

  G.W. Leibniz postrzegał go jako zbiór wielu oddzielnych monad, uporządkowanych w sposób hierarchiczny i poddanych tzw. harmonii przedustanowionej.

   

  Dla G.W.F. Hegela byt rozumiany w sposób skrajnie abstrakcyjny jest tożsamy z nicością i zamiast istnieć, staje się wciąż w trakcie procesu o charakterze dialektycznym.

   

  W fenomenologii E. Husserla byt konstytuują odpowiednie akty świadomości, ma on zatem naturę intencjonalną.

   

  M. Heidegger, poszukując korzeni pojęcia bytu, skierował się ku byciu jako jego podstawie stanowiącej "jest" we wszystkim, co jest - zadanie filozofii upatrywał w powrocie do bycia, głównie poprzez analizę tzw. Dasein, czyli ludzkiego jestestwa, któremu w jego byciu chodzi o bycie samo.

   

  Niezależnie od rozmaitych koncepcji historycznych, wyróżnić można pewne podstawowe typy rozumienia bytu:

   

  1. abstrakcyjne - z pewnej liczby konkretów drogą tzw. metafizycznej abstrakcji otrzymuje się tu wolne od jakiejkolwiek materialności pojęcie bytu jako bytu, które określa czynniki konstytuujące jego bytowość;

   

  2. metafizyczno-ontologiczne - byt to to, co istnieje, istniało, może istnieć albo ma jakiekolwiek inne, pozytywne lub negatywne odniesienie do istnienia (w skrajnych ujęciach także to, co nie może w żaden sposób zaistnieć);

   

  3. egzystencjalne - byt to to, co istnieje faktycznie, choć na rozmaite sposoby (ze sfery bytu wyklucza się czyste możliwości i to, co niemożliwe, zachowuje się w niej natomiast to, co pomyślane);

   

  4. realistyczne - byt to wyłącznie to, co istnieje realnie (ze sfery bytu wyklucza się to, co istnieje myślnie czy idealnie);

   

  5. aktualistyczne - byt to to, co istnieje w danej chwili (wyróżnikiem bytu jest jego osadzenie w teraźniejszości i niepowtarzalność);

   

  6. ewentystyczne - byt to to, co się aktualnie zdarza (byt ma charakter momentalny, jest zdarzeniem wchodzącym w skład procesu);

   

  7. holistyczne - byt to obejmujące całość istnienia "jedno" o charakterze statycznym lub dynamicznym.

   

  A teraz odmień sobie przez przypadki słowo byt i zobaczysz, że Daniel nie miał na myśli Twojego miasta, a poza tym nazwy miast itp pisze się z dużych liter :)

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Zdun jestem 100% Twojego i Saint'a zdania!

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  zdun ale wikipedi nie musiałeś kopiować. Wystarczy że byś napisał że tam jest z małej a nie z dużej. a tłumaczyć się nie będę z mojego błędu

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Ciekawe kto się załapał?:D jest jakaś lista?

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

   

  no chyba jednak tajemnica

   

  Ziewal nie masz dostępu do tej strony. Prawdopodobne powody to:

   

  Twoje konto nie ma wystarczających uprawnień, aby przeglądać tę stronę,

   

  Próbujesz edytować cudzą wiadomość lub wykonywać jakiekolwiek inne akcje administracyjne,

   

  Twoje konto nie zostało w pełni aktywowane lub jest wyłączone przez administratora,

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Ziewal tak samo mam :) czyli nie musze sie martwic że jestem na odstrzale hahaha

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Byłem na kilku spotach , odpuściłem ostatni z mej nieobecności w 3city i także należałem do grupy pomorskiej :) chciałbym ponownie dołączyć do grupy pomorze ;)

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Ziewal, Scorpion, no bo nie byliście na ostatnich spotach, bo tak byście mieli dostęp.

  :)

  Pozdrawiam

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Witam ja byłem na ostatnich spotach , ale niestety nie mam wejścia na stronkę

   

  Proszę o dopisanie

   

  Pozdrawiam:mlask

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  Ziewal, Scorpion, no bo nie byliście na ostatnich spotach, bo tak byście mieli dostęp.

  :)

  Pozdrawiam

   

   

  hahaha tak się składa że to właśnie Ciebie nie było

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  jaro303, wejdź w swój profil i kilka wersów, poniżej awatara masz przynależność do grup, jakich, to sam zobacz.

  W sumie, to nie wiem dlaczego nie możecie wejść w listę użytkowników grupy pomorskiej, wydawało by się, że każdy powinien mieć opcję do odczytu.

  hahaha tak się składa że to właśnie Ciebie nie było
  ja jestem zawsze, obserwuję z ukrycia ;)

  Pozdrawiam

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  ja jestem zawsze, obserwuję z ukrycia ;)

  Pozdrawiam

   

  kurde Jacuś rządy Jarusia dawno się skończyły możesz wyjść z ukrycia bo nie będziesz miał komu raportować :D

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites
  kurde Jacuś rządy Jarusia dawno się skończyły możesz wyjść z ukrycia bo nie będziesz miał komu raportować
  a czy ja napisałem, że działam, dla Jarusia ? :)

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Wszystkim dobijającym się do grupy pomorskiej, przypominam co napisał Jacek

  Jeśli jesteś zainteresowany "członkostwem" w Grupie Pomorskiej i nie tylko, możesz dopisać się Tutaj. Ułatwi to między innymi, komunikację

  małym warunkiem jest uczestnictwo w spotach.

  I ten mały warunek trzeba spełnić, oczywiście są wyjątki: np. "grupa Bytowska" aktywnie żyje i jak najbardziej należy im się takie prawo chociaż nie zawsze mogą uczestniczyć w spotach 3city.

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  ×
  ×
  • Create New...

  Important Information

  Korzystając ze strony akceptujesz nasz Terms of Use oraz Privacy Policy